Alrm Cargo

מערכת אוטומטית לבדיקת כובדה החלה לפעול בנתב"ג

במהלך בדיקות המערכת, מבוצעות פעולות על ידי גורמים מקצועיים של החברה המבצעת ואנשי התפעול והביטחון של נתב"ג, הבוחנים כל פעולה ומבצעים עדכונים וטיפולים בזמן אמת.

 
במהלך השבועות האחרונים נבדקו מאות טיסות מסחריות ונבדקו אלפי מזוודות של עשרות אלפי נוסעים. השבוע תיבדק המערכת על פני ימים רציפים. הפעילות והטמעת המערכת נעשה מבלי לפגוע בשירות לציבור ובהגעת הכבודה למטוס. הפעילות מבוצעת בתאום מלא עם חברות התעופה.

לקבלת הצעת מחיר