Alrm Cargo

מועמד זמני לחברות בבורסה הישראלית ליהלומים נאשם בהברחה

יתרה מזאת, 24 מהשעונים שהוברחו ארצה נמכרו לאחרים ולמרות שהנאשם קיבל תמורתם תשלום של כ- 968,000 ₪, הוא לא נרשם כעוסק מורשה, לא הוציא חשבוניות מס, לא דיווח על העסקאות ומשכך התחמק מתשלום מע"מ בסך 173,655.

כתב האישום מייחס לילוז, בנוסף לעבירות המס גם עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון. הוא הפר את חובת הדיווח החלה עליו, כשנכנס לישראל עם כספים בסכום החייב בדיווח ולא עשה כן. עוד לפי כתב האישום, ילוז עשה פעולות ברכוש האסור (השעונים, היהלומים והכספים) במטרה להסתיר ולהסוות את מקורו, מיקומו ותנועותיו. 

לקבלת הצעת מחיר