Alrm Cargo

אישורי משרד הבריאות

המעוניינים לייבא מזון לישראל חייבים באישור שירות המזון הארצי במשרד הבריאות. שירות המזון הארצי אחראי שהיבואן, המזון המיובא ואיחסונם עומדים בדרישות בישראל(חוקים, תקנות, תקנים נהלים וצווים).
בכל שנה מתבצע אישור לכ – 22,000 מוצרי מזון מיובאים.

חברת אלרם קרגו שילוח בינלאומי ועמילות מכס מתמחה בליווי ועזרה ליבואנים מתחילים וליבואני מזון בכלל.

 

בין השירותיים הנכללים במחלקה:


1. קבלת רישום יבואן משירות המזון הארצי.
2. קבלת אישור/רישום  מוקדם ליבוא משירות המזון הארצי עבור מוצר המזון טרם הבאתו לישראל.
3. בדיקת המזון בהגיעו לנמל וקבלת אישור שחרור מהנמל למזון.
4. בדיקת מוצר המזון במקום האחסון על-ידי שירות המזון - במקרים מסויימים.
 

בכל שלב נדרש היבואן לפעול בהתאם לנוהל ולהציג את המסמכים הנדרשים בהתאם לסוג המזון אותו הוא מייבא. רוב התהליכים כרוכים בתשלום אגרה, למעט רישום יבואן ובדיקת משלוחים במחסני היבואן.

 

מוצרי המזון מתחלקים לקטגוריות. עבור כל סוג מזון קיימים תהליכי יבוא פרטניים :
מזון מן החי - מזון שמקורו מן החי, דגים ומוצריהם ומוצרי בשר או מזון אחר המכיל בשר או דגים ונשמר בטמפרטורה מבוקרת.
מזון שאינו מן החי - מתחלק ל"מזון רגיש" ו"מזון רגיל".
מזון רגיש
בקטגוריה זו נכללים:

דברי מזון כגון: מזון לתינוקות, מוצרי חלב וגבינות.

תוספי תזונה - ויטמין, מינרל או מזון אחר שהכיר בו המנהל לצריכה כמזון ואשר רכיביו נמצאים ברשימה (רשימה של צמחים, אצות ופטריות המותרים כרכיבים בתוספי תזונה –  הרשימה מפורסמת באתר האינטרנט, למעט תכשירים רפואיים וצמחי מרפא).
מזון חדש.
 

מזון רגיל
בקטגוריה זו נכללים:

מוצרי מזון כדוגמת פסטה, ביסקוויטים, סוכריות
תוספי מזון - חומר המוסף למזון למטרה טכנולוגית כגון שימור, המתקה וצביעה, שאינו נועד לצריכה כשלעצמו כמזון או כרכיב בו (למעט חומרים המשמשים כמסייעי ייצור ותוספי תזונה).

 

איתכם בכל עת בכל העולם חברת השילוח ועמילות המכס האישית שלכם - אלרם קרגו!

לקבלת הצעת מחיר