Alrm Cargo

נעצרו ארבעה בכירים בחברת שטראוס בחשד לזיוף מסמכי ייבוא

במכס מרכז עלה החשד כי מי ששימש בעבר מנהל הרכש של מזון טרי מטעם החברה היבואנית 'שטראוס' וכיום הינו מנהל קשרי החברה בנושא הכשרויות מול ספקים זרים, ביקש מהספק של מחיות הפרי השוויצרי של החברה לפצל את חשבונית הייבוא, כך שערך העסקאות בחשבוניות שהוגשו למכס היה נמוך בכ-50% מערכן האמיתי - עבירות אשר בביצוען הודה בחקירתו. בכך, הקטין את סכומי העסקאות של שטראוס ב-12 מיליון ₪ לפחות, על פי הראיות שנמצאו ונותחו עד כה.

על פי החשד, מנהל נושא הכשרויות – היה אחראי על ניהול המשא ומתן מול הספק השוויצרי, המנהל הביא בסוד העניינים את המעורבים האחרים במטרה לסייע להסוואת עבירות. כך, חשב 'שטראוס ישראל', נחשד כי ידע על ההתנהלות ונתן ידו להתחמקות מתשלום מס אמת; מנהלת תחום רכש חומרי גלם ב'שטראוס גרופ', חשודה כי פעלה ביודעין תוך כוונה שהחברה תגיש מסמכים כוזבים למס ואף הודתה בחקירותיה כי נהגה לפעול כך במשך שנים; ומנהלת הייבוא של 'שטראוס גרופ', שבמסגרת תפקידה תיאמה את נושא הייבוא מול הספק השוויצרי, חשודה אף היא כי ידעה על הפיצול ופעלה להגיש מסמכים כוזבים למכס.

מנהל מכס מרכז, ירדן יופה, אמר כי "החקירה נמצאת בראשיתה וכעת עוד רב הנסתר על הגלוי. נמשיך לפעול לגלות את מלוא היקף העבירות ולהשיב את המסים שנגזלו מקופת המדינה ולמצות את הדין עם הנושא באחריות לעבירות".

כב' השופט אילן-בן דור מבית משפט השלום בראשון לציון, אישר את בקשת הצדדים לשחרור בהסכמת תמורת הפקדת מזומן או ערבות בנקאית בסך 100,000 ₪, התחייבות עצמית בסך 100,000 ₪ וערבות צד ג' בסך 50,000 ₪ לכל אחד מהחשודים, במקביל להפקדת דרכונם והטלת איסור יציאה מן הארץ.

לקבלת הצעת מחיר