Alrm Cargo

עובדי חטיבת המטענים ברכבת חזרו לעבודה סדירה

בדיון טענו נציגי התאחדות התעשיינים כי הם הנפגעים העיקריים מהסכסוך, היות ומאות מכולות אינן יכולות לעבור בין נמלי חיפה ואשדוד ומדובר בנזקים כלכליים ובתוספת של מאות משאיות בכבישי הארץ. הם הוסיפו, כי הנהלת הרכבת היא זו שצריכה להגיש את הבקשה, היות והתאחדות התעשיינים אינה צד בסכסוך.

מנגד טען נציג העובדים, יו"ר ארגון עובדי התחבורה בהסתדרות אבי אדרי, שמי שהיה אמור להביא את הצדדים לדיון היא הנהלת הרכבת, שלא עשתה זאת, היות ובין הצדדים אין מערכת יחסים. "העובדים הגיעו למצב", אמר, "שהם חייבים להפעיל את הצעדים הארגוניים בכדי שיוכלו לדבר עם הההנהלה".
 

לקבלת הצעת מחיר