Alrm Cargo

רוסיה משנה את סטטוס נמלי הים שלה לנמלים בינלאומיים

מדבדב הוסיף ש"נהלי המכס והגעת סחורה משווקים זרים תהיה מעכשיו קלה בהרבה, לאחר שמשלחים ויצואנים לא יצטרכו אישורים מיוחדים".

לקבלת הצעת מחיר