Alrm Cargo

עובדי רשות המיסים ממשיכים בעיצומים

בין העובדים לאוצר מתנהל זה שנתיים מו"מ לקראת חתימת הסכם שכר חדש שיעניק להנהלה גמישות ניהולית מצד אחד, וייתן לעובדים תמריצים מצד שני. רשות המסים סובלת בשנים האחרונות מנטישה של כוח אדם מיומן לטובת המגזר הפרטי, והעובדים טוענים שהסיבה לכך היא היעדר אופק תעסוקתי. לטענת העובדים, נאמר להם באחרונה על ידי הממונה על השכר באוצר קובי אמסלם כי אין טעם להמשיך בשלב זה במו"מ, לאור ביטול תוכנית מע"מ אפס והקדמת הבחירות. מרשות המסים נמסר כי הרשות פועלת לצמצום הפגיעה בציבור.

יצויין כי עובדי רשות המיסים לא השתתפו היום בפשיטות שערכה המשטרה בפרשת השחיתות בעיריית רמת גן.
נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, מגנה את השביתה ואומר כי פרצה בעיתוי לא מתאים ולא נכון. "אנו מצפים מעובדי המכס שיגלו התחשבות במגזר העסקי ובציבור הרחב, וינהגו באחריות בתקופה זו כאשר אין שר אוצר במשרה מלאה. עצם העיתוי לשבות היום מעידה על כאילו רצון לנצל הזדמנות ואין זה יאה לציבור עובדי מדינה אחראי. אני מכיר את ציבור עובדי המכס ואני משוכנע שהשביתה תסתיים תוך זמן קצר. אני מקווה שהם לא ימשיכו בשביתה ויאלצו את ארגוני המעסיקים לעתור לביה"ד לעבודה להוצאת צווי מניעה נגד השביתה".
לדברי ואדים אבנשטיין, יו"ר ועד עובדי אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, "האוצר גורר רגליים, לא מגיב ולא מוכן לדון עמנו בהתחייבויותיו".

לקבלת הצעת מחיר