Alrm Cargo

סכסוך עבודה הוכרז בנמל עקבה

העבודה בשני נעצרה, לאחר שעובדים ניסו לפרוץ לטרמינל ולאכוף חזרה לשעות העבודה הקודמות, וכן שביום שלישי נאלצה המשטרה המקומית לפזר אותם תוך שימוש בגז מדמיע.
ב-ACT פרצו השנה שתי שביתות, בחודשים יולי ואוקטובר.

לקבלת הצעת מחיר