Alrm Cargo

נמל חיפה סגור לכניסת אוניות עקב מזג האוויר

עקב מזג האוויר הסוער הצפוי נמל חיפה סגור לפריקה וטעינת אוניות, יחד עם זאת יפתחו רציפים מסויימים בהתאם לשיקול הנתבים לאחר בדיקת מזג האוויר.

לקבלת הצעת מחיר