Alrm Cargo

ורדים ליום האהבה

מקור רוב של הורדים הינו מקניה או דרום אמריקה, הורדים יוטסו לרחבי תבל דרך מרכז הפצת החברה שבפרנקפורט.

חלקם יוסו בטיסות שירות רגילות של החברה וחלקן בטיסות שכורות במיוחד לצורך ההובלה.

לקבלת הצעת מחיר